Jyrki Sipilä Maahanmuutosta - viisaasti

Kohti kolmatta valtionuskontoa

Muslimeja on Suomessa ehkä 80 000. Heidän määränsä kasvaa jatkuvasti. Viimeistään vuonna 2050 heitä on ennusteiden mukaan reilusti yli 200 000.

Paine kohottaa islamin asemaa Suomessa kasvaa päivä päivältä. Helsingin suurmoskeijahanke on tästä oiva esimerkki. On luonnollista, että jossakin vaiheessa vaatimukset tehdä islamista valtionuskonto yltyvät koviksi.

Islamin tiellä kolmanneksi valtionuskonnoksi on paljon mutkia. Islamilaiset pääryhmittymät ovat keskenään pahasti eriseuraisia ja hajaantuneita pienempiin kiisteleviin lohkoihin. Jotkut islamia tunnustavat etniset ryhmät ovat melkoisen käpertyneitä itseensä vailla luontevia kontakteja muuhun yhteiskuntaan. Islamilaiset kertovat rinnakkaisen oikeusjärjestelmän, sharia-lain, toiminnasta Suomessa. Tämän vuosikymmenen kansainvälinen terrorismi kytkeytyy paljolti islamiin.

Esimerkiksi Helsingin suurmoskeijahanketta leimaa epäselvyys sen rahoituksen lähteistä ja toisaalta siitä, mihin hankkeella pyritään, tai mihin hanketta rahoittavat tahot pyrkivät. Hanketta kavahtavat puhuvat siitä, että hankkeeseen liittyy hyvin vanhoillinen, selkeästi suomalaisen yhteiskunnan keskeisten arvojen vastainen islamintulkinta sekä rahoittajatahojen pyrkimys saada Suomen muslimiväestö otteeseensa ja liitettyä tiukemmin islamin globaaliin virtaan.

Mikäli uskonnolla on valtionuskonnon asema, sen nähdäkseni tulisi tukea valtion olemassaoloa, aidosti hyväksyä keskeiset suomalaiset arvot kuten tasa-arvo ja demokraattinen yhteiskuntamalli sekä edistää eri väestöryhmien välistä myönteistä vuorovaikutusta. Sen tulisi myös asettaa Suomen lainsäädäntö omien käytäntöjensä ja määräystensä edelle.

Nähtäväksi jää, heikentääkö islamin pyrkimys parantaa asemaansa ja päästä valtionuskonnoksi muiden valtionuskontojen asemaa – vai suistaako se jopa nämä muut asemastaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (31 kommenttia)

Käyttäjän TeppoSyvril kuva
Teppo Syvärilä

Uskonto ja valtio pitäisi ehdottomasti erottaa toisistaan.

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Tämä saattaa tulla ajankohtaiseksi islamin nousun myötä. Ja ehkä muutenkin.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Uskonto tulisi kieltää, lapsille ei pitäisi opettaa muuta kuin kulttuurisina aineistoina eikä uskontoja saisi tuputtaa pienestä alkaen vaan ikärajasta 18 eteenpäin.

Elämänkatsomusoppeja suosisin enemmän.

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Kulttuurien välisen ymmärryksen paranemisen kannalta katsoen tämä voisi olla järkevää.

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Islamin asema ja vaikutus Suomessa kytkeytyy suoraan maahanmuuttoon. Itse perustaisin islam-vaikutteisen maahanmuuton pulssimaisiin sykleihin siten, että joinakin vuosina voidaan ottaa runsaasti muslimitaustaista väkeä, minkä jälkeen muuttoa vähennettäisiin huomattavasti ja seurattaisiin kärsivällisesti, kuinka saapunut väestö sopeutuu sekulääriin, jälkikristilliseen Suomeen. Ihanteena olisi tataari-tyyppinen, jopa ansiokkaana pidetty sopeutuminen. Sitten kun yksi "lasti" on turvallisesti sopeutunut, niin voidaan ottaa seuraava sisään.

Ai, miksikö näin? Islamilla on taipumus ujuttaa muuttajavirtojen sekaan fundamentalistista tulkintaa suosivaa ainesta, joka pystyy radikalisoimaan jopa tänne aiemmin muuttaneita. Pulssimaisella muutto-systeemillä radikaalin islamin vaikutus voidaan katkaista ja väestösuhteiden kehitystä voidaan seurata ja hallita paremmin, sillä eri kansanryhmät lisääntyvät eri tahdilla, ja keskittyvät tietyille omille asuinalueilleen. Nk. no-go-alueiden synty pitäisi joka tapauksessa estää kaikin keinoin. Muslimiväestöllä on taipumus muuttaa oma asuinalueensa täysislamilaiseksi heti, kun heille edullinen väestösuhde kasvaa siellä riittävän suureksi.

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Tämä on mielenkiintoinen idea.Sen kohtaama ongelma voi olla se, että maahanmuutto tulee milloin mistäkin suunnasta ja kulloinkin erilaisella intensiteetillä, ilman että siihen, ainakaan sitä liikkeelle paneviin voimiin, kyetään paljonkaan vaikuttamaan. Ja jos kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan ja kansainvälistä yhteistyötä (esim. EU:ssa) halutaan tehdä, vaihtoehdoksi voi jäädä vain reagoiminen tapahtuneeseen.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Tähän mennessä kukaan ei liene vaatinut islamista Suomessa valtionuskontoa, eikä tunnu ”luonnolliselta”, että näin tapahtuisi jatkossakaan.

Islamissa ei ole kristillisiä kirkkoja vastaavaa katto-organosaatiota, vaan kuka tahansa saa perustaa moskeijan. Berliinissä turkkilaistaustainen lakinainen Seyran Ateş perusti moskeijan nimeltään Ibn Rushd-Goethe -moskeija. Tuossa moskeijassa miehet ja naiset rukoilevat yhdessä ja burqa and niqab torjutaan. Seyran Ateş opiskelee tällä hetkellä imaamiksi. Egyptissä annetusta fatwasta huolimatta moskeija pysyy auki, luki lehdessä , eli se on siis moskeija. Jos islam olisi valtionuskonto, joko jouduttaisiin kieltämään tällainen moskeija (mikä olisi vastoin sukupuolten välistä tasa-arvoa), tai kaikki muslimit joutuisivat hyväksymään sen moskeijaksi (mikä olisi vastoin muslimien enemmistön uskonnollista vakaumusta).

”Liberal Berlin mosque to stay open despite fatwa from Egypt
Seyran Ateş’s Ibn Rushd-Goethe mosque allows men and women to pray together and rejects burqa and niqab”

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/25/ibn-...

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Myöskään minä en tiedä, että kukaan olisi sellaista vaatinut. Ja voi olla, että ei vaadi jatkossakaan. Mutta voi olla, että myös vaaditaan, kun muslimien määrä nykyisestään kasvaa - ja maailma, myös islam ja sitä tunnustavat yhteisöt, muuttuu.

Kuten kuvaat, tällaisia fundamentaalisia esteitä saattaa löytyä monen toivottavan tai hyvänä pidettävän toiminnan tieltä.

Itse asiassa voisi olla koko yhteiskunnalle helppoa, jos islamin käytännöt olisivat yhtenäiset. Silloin tiedettäisiin, miten uskonnollisissa asioissa voi toimia ja miten ei. Mutta eiväthän ne ole kristinuskonkaan käytännöt.

Käyttäjän MarkkuTurpeinen kuva
Markku Turpeinen

Voidaanko islamista puhua vain uskontona, vai onko se kaikenkattava elämää ja toimintaa määräävä oppirakennelma/ moraalikoodisto/ arkielämän pieniinkin nyansseihin ulottuva elämänohjeistus?
Olen ymmärtänyt, ettei muslimille islam ole samalla lailla uskonto kuin esim. luterilaisille ja ordotokseille, jotka voivat varsin hyvällä omallatunnollaan elää elämäänsä, johon uskonto liittyy vain osana.
Jos olen ymmärtänyt oikein muslimille uskonto on se konteksti, jossa kaikki tapahtuu. Se säätelee varsin rajoittavasti, miten muslimi voi olla kanssakäymisessä ei-muslimin kanssa, miten suhtautua erilaista uskontoa tunnustaviin ihmisiin.
Suomessa on ollut satoja vuosia muslimiyhteisö, joka olemassaolollaan ei ole herättänyt huomiota. Uudet, voimakkaasti laajenevat musliimiyhteisöt Suomessa voivat muuttaa tätä tasapainoa. Vaatimus kolmannesta valtionuskonnosta on pelottava. Mieleen tulee vaan esim. brittien suuri muslimiyhteisö, jolla on oma varjoparlamentti. Varjoparlamentin tavoitteita on esim. sharialaki Britteinsaarille, joka koskisi muslimein lisäksi myös ei-muslimeja.

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Minunkin havaintoni on se, että islam on monelle muslimille se konteksti, jossa hänen koko elämänsä tapahtuu. Ehkä voi sanoa, että islam on monen islamilaisen maan kulttuuri. Tarkoitan kulttuurilla tässä niitä tapoja ja käytäntöjä, joiden mukaan asiat kyseisessä maassa tapahtuvat. Ja joissakin muslimienemmistöisissä maissa valtio lisäksi voimakkaasti ohjaa ihmisiä näihin tapoihin ja käytäntöihin. Useimmilla minun tapaamillani muslimeilla on ollut vahvasti uskonnollinen maailmankuva.

Sharia-lakia on minusta mahdotonta hyväksyä. Sehän mm. lähtökohtaisesti asettaa miehet ja naiset eriarvoiseen asemaan.

Käyttäjän KaukoAalto kuva
Kauko Aalto

Islamin fatalismi uskoo, että Allah on järjestänyt kaiken etukäteen. Se muistuttaa totalitaarisuutta joiltain yksityiskohdiltaan siinä, että se lopuksi kiistää ihmisen autonomian ja vapauden, mutta myös pöyhkeästi ja sietämättömässä luulossaan, että usko sisältää jo kaiken mitä kenenkään koskaan tarvitsee tietää. Tällaisella maailmankatsomuksella ei ole mahdollisuutta minkäänlaiseen itsekritiikkiin, joten ei se tule koskaan kehittymään vastaamaan niihin haasteisiin jotka ihmiskuntaa odottavat.

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä Vastaus kommenttiin #19

Tyylikkäästi tiivistetty näkemys. Minustakin vaikuttaa siltä, että monet syvästi uskovaiset islamilaiset suhtautuvat elämään melkoisen fatalistisesti. Tällaiseen suhtautumiseen voi varmasti liittyä mainitsemiasi asioita, ikävä kyllä.

Käyttäjän PauliKiveks kuva
Pauli Kivekäs

Jouni Borgmanin näkökulma on mielestäni hyvä. Suomi on yksi harvaanasutuimpia maita maapallolla. Suomessa on hyvin toimiva yhteiskunta. Suomi ei voi poistaa kiinnostavuuttaan sisään muuto maana. Luterilainen yhteisö hieman kiemurtelee, mutta kotimainen lähetystyö pitäisi ottaa nyt laajavaltaiseen käyttöön. Ajatus "vääräuskoisista" on käännettävä "eriuskoiseen".

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Suomi on nyt ja jatkossakin ilman muuta kiinnostava sisäänmuuttomaa, kuten toteat. On hieno ajatus, että puhuisimme eriuskoisista vääräuskoisten sijasta. Itse olen aina ajatellut ja puhunut niin - siis että jotkut ovat eriuskoisia, mutta en ole varma siitä, ajattelevatko kaikki niin.

Käyttäjän VesaPeltola kuva
Vesa Peltola

Itse toivoisin muslimien määrän kääntyvän laskuun, mutta nykyisellä politiikalla suunta lienee tämä - tahtotilakin?

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Kyllähän se jossain vaiheessa kääntyykin laskuun, mutta näillä näkymin se kasvaa vielä jonkin aikaa. Paikoitellen, kuten Ruotsissa, saattaa viidenkymmenen vuoden päästä jo 15 prosenttia väestöstä olla muslimeja, muta ei se siitä enää nouse.

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Islamilainen maailma on valitettavasti täynnä konflikteja, joten siellä on ymmärrettävää muuttopainetta. Paljon pitäisi tehdä mm. konfliktien ennaltaehkäisemiseksi, jotta ihmiset voisivat pysyä sijoillaan. Suomi voisi varmasti lisätä jonkin verran panostustaan esimerkiksi kehitysyhteistyöhön ja konfliktien ennaltaehkäisyyn.

Oiva Luosujarvi

Valitettavasti se nousee valtion uskonnoksi ja muutamassa kymmenessä vuodessa on suurin uskonto Suomessa ja monissa euroopan valtioissa.

Uskonnonvapauslaki on tehty 1900 luvun alussa, jolloin yksikään islamilainen valtio ei ollut rikas valtio. Silloin kukaan länsimaiden demokraattisten valtioiden edustaja ei osannut edes ajatella islamin saavuttavan yli 1.4 miljardin uskovaisten määrää maailmassa.

Uskonnonvapauslakia olisi voimakkaasti syytä uudistaa, koska onhan nykyaikana 2000 luvulla hankala ajatella uskonnonvapauden koskevan uskontoa, joka ei itse tunnusta uskonnonvapautta, vaan tuomitsee kuolemaan ne jotka vaihtavat islamin kristinuskoon tai muuhun uskontoon.

Kun puhutaan islamin olevan rauhanuskonto. Rauhanuskontoko on sellainen, jossa toiset suunnat leimataan vääräuskoisiksi ja ne pyritään alistamaan tai tappamaan oman uskonsuunnan puolesta?
Kun katsoo maailmalle, jossa on käynnissä useita sotia ja terrorismia, niin afganistan, syyria, libya, nigeria, kenia, irak, saudi-arabia, iran, somalia ja monet muut islamilaiset alueet on sodassa oman uskonsuunnan edistämiseksi ja toisten uskonsuuntien tuhoamiseksi tai alistamiseksi.
Super-rikas valtio, kuten saudi-arabia edustaa ihmisoikeusasioissa, jopa YK:ssa. Kuitenkin valtio on sulkeutunein valtio koko maailmassa uskonnonvapauden suhteen ja naisten / lapsien oikeuksien suhteen.
Voisi sanoa Pohjois-Korean olevan avoin yhteiskunta, joka ei kiellä turisteilta uskonnon merkkien näyttämistä julkisesti, mutta saudi-arabiassa saa rangaistuksen joka voi olla jopa kuolemantuomio islamin häpäisemisestä.

Uskonnonvapauslakia olisi uudistettava ja poistettava islam uskontojen kirjoista länsimaissa, kunnes jokainen muslimi hyväksyy uskonnonvapauden, naisten oikeudet ja lasten oikeudet tavalla, joka on yleisesti hyväksytty demokraattisissa länsimaissa.

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Niin kuin kirjoitat, islamia tulkitaan monissa paikoissa maailmassa valitettavasti hyvin tiukasti ja vanhoillisesti.

Käyttäjän steffers kuva
Tatu Ahponen

Suomessa ei ole valtionuskontoja vaan kansankirkkoja. Mikään muslimien yhteisö ei käsittääkseni ole lähestymässä jäsenluvussa toista kansankirkkoa eli ortodoksisen kirkon n. 60000 jäsentä.

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Itse mietin, pitäisikö minun otsikoida tekstini "Kolmas valtionkirkko on - moskeija". Valitsin kuitenkin sanan valtionuskonto. Se tuli ehkä siitä, että monissa islamilaisissa maissa islam tuntuu olevan sekä kulttuuri, niin kuin sen edellä määrittelin, että valtionuskonto, jonka noudattamista valtio tiukastikin valvoo. Termi valtionuskonto siis mielestäni sopii islamiin.

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Sunnimuslimeja on Suomessa tuon verran.

Käyttäjän PerttuHuovinen kuva
Perttu Huovinen

Ihan noinniinkuin mielenkiinnosta kysyisin että miksi edes nostaa tälläistä asiaa esille? Mitä merkitystä sillä on, kuinka paljon islamin-kulttisia maassamme oleskelee, ainakaan siinä mielessä että siitä pitäisi valtionuskontoa alkaa puuhaamaan? Vaiko siksi että alkavat vaihteeksi Vaatimaan, senhän ne osaavat ilmeisen hyvin. Ja kun uutisia seuraa, niin jos jonkinlaista painetta islamin asemaa kohdin olisi, sen ei missään tapauksessa kuuluisi olla ainakaan kohoavassa asemassa. Miksikö? Esimerkkinä käy mikä tahansa valtio missä islam "kukoistaa" ja on kohonnut "valtionuskonnoksi" viimeisten ~50v aikana.

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Yritin vain esittää valistuneen arvauksen siitä, että joku voisi tällaista alkaa puuhata sanotaan viiden tai 10 vuoden kuluttua.

Käyttäjän TimoHietanen kuva
Timo Hietanen

Ranskan väkiluvusta 12 % on muslimeja. Vankiloissa on n 67500 vankia, sellien
asukeista noin 70 % on muslimeja. Sama trendi monissa muissakin EU-maissa kasva-
massa. Mistäkö kertoo ? Islamin arvot ja eurooppalaiset liberaalin demokratian
arvot eivät mahdu missään olosuhteissa samaan karsinaan. Uskomatonta, että tämä
ei ole vieläkään auennut poliittiselle elitiille esim. Angela Merkelille.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Islam Suomessa on matkalla kohti kolmatta valtionuskontoa. Maahanmuuttajien keskuudessa lapsiluku on aivan toista luokkaa kuin kantasuomalaisilla. Voimakas lisääntyminen tuo aikaa myöten uuden äänestäjäsukupolven, joka tulee vaikuttamaan hyvin merkittävästi yhteiskuntamme muuttumiseen. Kuulin jokin aika sitten tyttäreltäni, että hänen kummityttönsä käy koulua, jossa tämän luokkatovereista 80 % on maahanmuuttajataustaisia.
Tätä lisääntymistä edesauttaa maassamme vallitseva kaksoisstandardi, joka tulee esille mm. vuokra-asuntojen saantina. Maahanmuuttajataustainen lapsiperhe kulkee helposti suomalaisen lapsiperheen edellä vuokra-asuntoa haettaessa. Vuokra-asuntojen puute varsinkin pääkaupunkiseudulla taas johtaa monen suomalaisperheen isolla velalla hankittuun omistusasuntoon pankin ”torppariksi” moniksi vuosikymmeniksi.

Maassamme on noin 65 000 kotitaloutta, joiden asumisen kustantaa kokonaan veronmaksaja. Tässä joukossa maahanmuuttajaperheet ovat takuulla enemmistönä. Lukuja ei tietysti kerrota julkisuuteen, kuten ei muitakaan maahanmuuttoon liittyvä menoja. Ne ovat tabu yhteiskunnassamme.

Tuija Ruotsalainen

Kyllä, joku todellakin puuhaa tällaista. Äärimuslimeilla on tarkka suunnitelma koko maailman saattamisesta islaminuskoisten alaisuuteen. Suunnitelma on toimeenpantu 2000-luvun alusta ja se on edennyt täysin niinkuin he ovat suunnitelleet. Sen mukaan 2020 maailma on islaminuskoisten vallassa.

Käyttäjän TimoHietanen kuva
Timo Hietanen

Mikä kolmas valtion uskonto ? Tänne sopeutumaan länsimaisten arvojen ja liberaalin
demokratian sisään ? Missä se on onnistunut, Ranskassa, Saksassa, Belgiassa entäs
Ruotsissa ? Pakolaisapu, Amnesty, SPR ja kirkko ovat nykydiskussin se toinen osa- puoli, joka ei näe mitään ongelmia hitaasti mutta vääjäämättä leviävässä Euroopan
islamisaatiossa ? Mitä hyvää tämä ps. 2015 alkanut pakolaisinvaasio, pitkälti
elintasoshoppailumassa on tuonut Eurooppaan ? Kerro ja perusteletko..

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Toin tekstissä esiin sen mahdollisuuden, että islamista saatetaan joskus tulevaisuudessa, kun islamilaisten määrä tästä kasvaa, alkaa puuhata valtionuskontoa, valtionuskontokuntaa kansanuskontoa tms.

En ota kantaa siihen, onko asia hyvä vai ei. Totean vain, että ainakin nykyisellään asialle voisi tulkita olevan monia esteitä.

Kun kirjoitan, esitän vain omia näkemyksiäni. Pakolaisavun piirissä toimii monenlaisia ihmisiä.

2015 voimistunut turvapaikanhaku on ollut monin tavoin haastava asia monelle Euroopan maalle. Monenlaiset järjestelmät näissä maissa ovat joutuneet toimimaan poikkeuksellisen kiivasta tahtia vaikeissakin olosuhteissa.

On selvä, että Eurooppaan on tuona vuonna pyrkinyt ja koko ajan pyrkii ihmisiä väärinkin perustein. Toivon, että viranomaiset kykenevät poimimaan heidät hakijoiden joukosta. Suuri osa pyrkijöistä on kuitenkin ihmisiä, joilla on oikeat ja hyvät perusteet hakea turvapaikkaa. Suomesta tuolloin turvapaikkaa hakeneista noin 32 500:sta noin 10 000 saa täältä suojelua.

Toimituksen poiminnat