Jyrki Sipilä Maahanmuutosta - viisaasti

Arvokotoutuminen osaksi kotoutumista

Norjalainen sosiologi Jan-Paul Brekke piti pohjoismaisessa aikuiskoulutuskonferenssissa Bergenissä esityksen Inclusion 2.0. Siinä hän käsitteli maahanmuuttajien integraatiota uuteen kotimaahansa, suomalaisittain kotoutumista. Brekke näkee yhden kotoutumisen kolmesta osasta olevan arvokotoutumisen, value-integration. Hän hahmotteli ”Projekti Norjan”, jonka ydinarvoina hän pitää ihmisoikeuksia, demokratiaa, sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä ”hyvää modernia” elämäntapaa.

Brekke luonnehti arvokotoutumisen olevan ”uus-assimiloitumista”. Assimiloitumista eli maahanmuuttajien kulttuurien sulautumista heidän uuden kotimaansa kulttuuriin on maahanmuuttokeskustelussa usein karsastettu. Brekke kuitenkin näkee vasta uuden kotimaan ydinarvojen sisäistämisen mahdollistavan maahanmuuttajien todellisen inkluusion tähän uuteen maahan. Inkluusiolla tarkoitetaan maahanmuuttajayhteisön liittymistä heidän uuden asuinmaansa suureen ihmisyhteisöön.

Suomessakin olisi tarve sisällyttää arvokotoutuminen maahanmuuttokeskusteluun ja - kotoutumiseen. Maahanmuuttajia kotoutettaessa keskeisiä suomalaisia arvoja – jotka suomalaisten enemmistölle lienevät samat kuin nuo Norjan arvot – tietysti käsitellään. Mutta olennaista Brekken mukaan on, jakavatko maahanmuuttajat nämä arvot oikeasti kantaväestön kanssa vai ilmaisevatko he vain pakosta tuntevansa ja hyväksyvänsä ne.

Kun tilanne suomalaisissa maahanmuuttaja-aikuisia kouluttavissa oppilaitoksissa on usein tänä päivänä se, että oppitunnit häiriintyvät toistuvasti opiskelijoiden lähtiessä toinen toisensa perään ”WC:hen” eli rukoilemaan, vaikka oppilaitosten tiedotetut säännöt kieltävät tällaisen ja monet opiskelijoista ovat asuneet Suomessa ehkä jopa 15 vuotta, tähän tärkeään arvokotoutumiseen lienee vielä matkaa. Tämä on suuri vahinko, sillä aikuisten pitäytyminen lähtömaansa toimintamalleissa haittaa mm. heidän lapsiaan, jotka tunnetusti monesti elävät kulttuurisessa ristipaineessa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän TimoHietanen kuva
Timo Hietanen

Britannian ex.pääministeri David Cameron, Ranskan presidentti Emmanuel Macron,
Saksan liittokansleri Angela Merkel ja valtionvarainministeri Wolfgang Schäuble
ovat esimerkkeinä kaikki todenneet, että monikultturisuus ja ns."kotoutuminen"
ovat epäonnistuneet pahasti. Kritiikki suunnattu ja kohdennettu vain "muslimi-
kotoutujille". Kupletin juoni vain tahtoo Suomessa ja Ruotsissa olevan, että
islam, tuo ensisijaisesti poliittisluonteinen ihmisten hallintamalli ja tois-
sijaisesti uskonto on Suomessa ja Ruotsissa ikään kuin "luonnonsuojelulailla"
rauhoitettu kedon kaunis kukkanen, jota saa vain ihailla - ei mitään muuta.

Briteillä, Ranskalla ja Saksalla on kokemusta todella pitemmältä ajalta, kuin
Suomella tai Norjallakaan näistä kotoutumisongelmista ja kaikkea mahdollista on
yritetty tehdä kotoutumisen poluilla. Osa kotoutuu mutta aivan liian suuri osa
ei halua kotoutua! Ruotsin tapahtumat ovat tiedossa, vaikka niitä yritetään
lakaista maton alle merkkinä pahoista virheistä ja epäonnistumisesta. Jos
olisi Ruotsissa onnistunut, ei kait armeijan mukaantuloa lähiöiden rauhoitta-
miseen edes otettaisi mediassa puheeksi ?

Ennen 2015 alkanutta suurta pakolaisinvaasiota Ranskassa ilmestyvä Politico -
lehti kirjoitti tutkimuksesta:" Ranskan väestöstä on noin 11-12 % muslimeja,
joista noin 30 % haluaa kovan luokan islamia - lähes 40 % haluaa ottaa sharia-
lain "käyttöön" ennen ja ohitse Ranskan omien lakien. Ja kysely kattoi suku-
polvet kautta linjan muslimiväestöstä..."

Myös ennen 2015 pakolaismassoja Washington Post uutisoi: "Ranskan väestöstä
noin 10-11 % on muslimeja. Ranskan vankiloissa on noin 68 - 70 000 vankia,
josta kokonaismäärästä peräti n 70 % on muslimeja..." Sama karmea suhdeluku
myös Belgiassa, Hollannissa jne.

Eli monessa ansioituneet EU-maat ovat jo vuosikymmeniä tehneet ratkaisuja ja
kokeiluja, polttaneet kymmeniä ellei satoja miljardeja muslimien eli islami-
laisista maista tulleiden "sopeutumattomien" kotouttamiseen mutta tulos on
lähinnä fiasko. Jo vuonna 2010 Angela Merkel totesi: "Monikulttuurinen Saksa
on täysin epäonnistunut.." Suomi seuraa perässä ja joku tuleva pääministeri
joutuu 100 % varmuudella toteamaan saman, jollei poliittinen korrektius tuki
turpaa tai ongelmat halutaan lakaista maton alle muhimaan..

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että yhteiskunnan tekemän kotouttamistyön kohtaamat haasteet ovat suuret. Ja voi olla, että niiden vuoksi osa maahanmuuttajista ei kotoudu. Ja tällä taas voi olla kauaskantoisia haitallisia seurauksia sekä näiden henkilöiden lähipiirille että koko yhteiskunnalle. Yksi suuri tällainen haaste on maahanmuuttajan lähtökulttuuri, jonka hän, etenkin aikuisena, luonnollisesti kantaa mukanaan uuteen maahan. Poisoppiminen vanhasta on monesti iso työ, ja, kuten toteat, kaikki eivät ehkä halua kotoutua eli poisoppia vanhasta.

Itse lasken kotoutumisen olennaiseksi kriteeriksi henkilön oman aktiivisen pyrkimisen työmarkkinoille. On selvä, että tämä kriteeri ei tänä päivänä Suomessa kaikkien kohdalla heidän omista syistään johtuen täyty. Joidenkin kohdalla heidän oman etnisen ryhmänsä paine taikka heidän uskonnollinen kulttuurinsa, tahi molemmat, asettaa tälle esteitä.

Toinen olennainen kriteeri kotoutumiselle on mielestäni yhteiskunnan ydinarvojen omaksuminen. Viittaan tässä Brekken näkemykseen. Kaikille maahanmuuttajaryhmille esimerkiksi tasa-arvo suomalaisittain nähtynä ei valitettavasti ole olennainen asia.

Uskon, että näitä asioita käsitellään meilläkin jatkossa julkisessa keskustelussa enemmän - kun maahanmuuttajien määrä on nykyisestä kasvanut, ja on pakko. Mieluummin kuitenkin käsittelisin niitä asiatyylisesti ja perusteellisesti jo nyt, kun asioihin on parempi mahdollisuus vaikuttaa. Ei näet ole mitään syytä olettaa, että kehitys ei meillä etenisi samoin kuin muuallakin Euroopassa.

Käyttäjän jussiosmola kuva
Matti Jussi Korhonen

Olipa kiva lukea asiallinen, näkökulmaa Suomen ulkopuolelle avaava kirjoitus ja info kesto-ongelmasta, johon maamme on Euroopan lailla ajautunut. Tuo sana "ajautunut" lienee osin paikallaan. Kirjoituksesi ottaa myös asiallisesti ja neutraalisti kantaa jopa kipeisiin kotoutuksen parissa ilmeneviin ongelmiin.

Itse en kykene tuomaa mitään lisää tai uutta asiaan. Ilmeisesti tekstisi oli niin asiallinen, ettei ole tullut tämän lisäksi muita kommentteja. Yleensähän ko. aiheesta kirjoitettuihin blogeihin tulee tukuttain ikävää inttämistä pelkällä musta-tuntuu-pohjalta.

(Ahaa, blogisti hyväksyy kommentit, joka lienee paikallaan. Lähenpä silti.)

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Kiitos kommentistasi. Mielestäni asiallista keskustelua tarvitaan. Maahanmuutto ja monet siihen liittyvät asiat ovat isoja haasteita Suomelle jatkossa. Niistä ehdottomasti pitäisi keskustella asiallisesti ja perusteellisesti.

Käyttäjän Hanna-MaijaLinna-Sjvall kuva

Erittäin tärkeää keskustelua. Ja arvokotoutuminen on kyllä kaiken A ja O, mutta Suomessa halutaan usein vältellä vaikeita aiheita, kun pitäisi tehdä juuri päinvastoin.
Minä nostaisin jälleen kerran juuri naisten kotoutumisen keskiöön. Naisen rooli ei voi Suomessa olla se, että jäädään kotiin pieneen asuntoon erilaisten tukien varaan kielitaidottomana ja synnytetään kymmenen lasta - usein yhteisön tai miehen painostuksesta. Eli miehiä pitäisi tässä asiassa tiukasti kouluttaa siihen, että jokaisella yhteiskunnan jäsenellä on velvollisuus hankkia itselleen sellaiset tiedot ja taidot, joilla pääsee työllistymään, myös sillä omalla vaimolla. Ja miehen tehtävänä on osallistua ison perheen lastenhoitoon ja kotitöihin eikä vaikka hengailla kahviloissa muisen miesten kanssa kauppakeskuksessa..
Ja naisille vastaavasti on annettava valistusta itsemääräömisoikeudesta ja ehkäisystä.

Eli tämä vaaan esimerkkinä siitä, että MITEN käytännön tasolle siinä arvokotoutumisessa on todella mentävä.

Ja tästä puolesta käytännön opetustyössä ei tehdä oppilaitostasolla välttämättä selkeää toteutussuunnitelmaa, koska sitä pidetään ”liian henkilökohtaisena” tai muuten epämukavana. Eli opettava henkilökunta ajattelee helposti, että se on ”jonkun muun” homma.

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Olen ehdottomasti samaa mieltä: monia tietyistä maista saapuneita naisia ja miehiä pitäisi valistaa alusta pitäen nykyistä enemmän ja pontevammin siitä, mitä suomalainen yhteiskunta keskimäärin vaatii jäseneltään.

Se on myös totta, että yksilöiden omaan kulttuuriin liittyviin asioihin tarttumista tunnutaan välttelevän, kun kotouttamistyötä tehdään - koska ne tosiaan koetaan vaikeiksi. Tässä yhteydessä on joskus tullut mieleen, että on hullunkurista vaatia kotouttamistyöltä lisää tehoa, kun ei kuitenkaan puututa niihin juurisyihin, jotka vaikeuttavat kotoutumista.

Samaa mieltä olen siitäkin, että täytyy mennä hyvin syvälle konkretiaan. Vain konkretian kautta voidaan avata suomalaisten arvojen olemus. Eli mitä tasa-arvo merkitsee perheen arkipäivän askareiden yhteydessä.

Maahanmuuttajat pitäisi saada ymmärtämään, että pärjääminen Suomessa vaatii heiltä usein oman identiteetin muuttamista, sen uudelleenrakentamista. Toki tämä voi olla inhimillisesti katsoen liian suuri tavoite esimerkiksi kouluttamattomille ihmisille.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Mitä mieltä kirjoittajat ovat aidon ja aktiivisen kotoutumisen palkitsemisesta lisäetuuksilla sosiaaliturvassa, esimerkiksi kielitutkinnolla todetun suomen kielen oppimisen noteeraamisella taloudellisella palkkiolla? Entä onko olemassa muita keinoja motivoida ”uus-assimiloitumista” norjalaiseen tapaan ymmärrettynä, vai jäädäänkö Suomessa vain passiivisina odottelemaan, minkä elämäntyylin maahanmuuttajat valitsevat?

Käyttäjän jyrkisipila kuva
Jyrki Sipilä

Jonkinmoinen kuvaamasi kaltainen palkitseminen voisi toimia. Tapaamani maahanmuuttajat ovat näet yleensä olleet hyvin kilpailuhenkisiä.

Toimituksen poiminnat